Automatizace

SWOOD Center Service, propojené do některé z databází Vaší společnosti (např. ERP nebo MES software), funguje jako konfigurátor umožňující automatizaci výroby ve velkém rozsahu.

Ovládání je globální díky načítání informací a parametrů vlastních Vaší společnosti.

Poznejte náš software ve videu!

Přehrát video

Hlavní funkce

Automatizace výroby, sérií nebo zakázkové produkce

Integrace dat Vaší společnosti

Komunikace napříč celým Vaším digitálním řetězcem